Licytacje ruchomości / nieruchomości

 

27.03.2019 godz 10.00 pierwsza licytacja  –  Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1, o pow 73,20 m2, położonego w Kozach przy ul.
Wałowej 17

obwieszczenie

opis nieruchomości

dokumentacja zdjęciowa

09.04.2019 godz 12.00 pierwsza licytacja  ruchomości  znajdujących się w OTW ZAGROŃ  – ODWOŁANA