Właściwość

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy którym działa Komornik Sądowy Piotr Mika obejmuje następujące miejscowości:

Miasto i Gmina Bielsko-Biała,
Miasto i Gmina Szczyrk,
Miasto i Gmina Wilamowice (Pisarzowice, Hecznarowice, Zasole Bielańskie),
Gmina Buczkowice (Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka, Kalna),
Gmina Jasienica (Międzyrzecze Dolne, Rudzica, Landek, Mazańcowice, Grodziec, Wieszczęta, Biery, Świętoszówka, Roztropice, Bielowicko),
Gmina Jaworze,
Gmina Kozy,
Gmina Wilkowice (Wilkowice, Bystra, Meszna). 

Artykuł 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (z późniejszymi zmianami):
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Komornik Sądowy Piotr Mika posiada uprawnienia wynikające z powyższego artykułu.

Artykuł 8 ustęp 6 w/w ustawy:
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009r. sygn. akt K 21/08 komornik posiada możliwość odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, poza granicami właściwego sądu apelacyjnego.